Terapie uzależnień

Specjalizuję się w terapiach uzależnień. Oferuję profesjonalną pomoc w wychodzeniu z alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, pracoholizmu i zakupoholizmu oraz w uzależnieniu od dopalaczy, internetu, telefonu i komputera. Pomagam zarówno osobom uzależnionym, jak i współuzależnionym odzyskać równowagę psychiczną i powrócić do pełni zdrowia. Moja wieloletnia praktyka pozwala mi dobierać odpowiednie metody pracy terapeutycznej dla osiągnięcia najlepszych wyników. Do każdego Pacjenta podchodzę indywidualnie, zapewniając szybką, kompleksową i skuteczną pomoc.

Leczenie alkoholizmu

Oferuję profesjonalną pomoc Pacjentom uzależnionym od alkoholu. Leczenie alkoholizmu prowadzę w ramach terapii indywidualnej ukierunkowanej na indywidualne potrzeby każdej osoby. Terapię rozpoczynającą się diagnozą rozplanowujemy wspólnie z Pacjentem, ustalając szczegółowy plan działań. W toku terapii ukierunkowanej na osiągnięcie celu, jakim jest nauczenie Pacjenta życia bez alkoholu pokazuję sposoby zwalczania stresu i radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz prowadzę trening asertywności. W ramach leczenia uzależnienia od alkoholu oferuję również terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz terapię DDA.

Leczenie uzależnienia od narkotyków i dopalaczy

W ramach terapii uzależnień oferuję leczenie uzależnienia od narkotyków. Skutecznie pomagam osobom uzależnionym od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych w wyjściu z nałogu i odzyskaniu równowagi psychicznej. Charakter i program terapii dostosowuję do indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta, pomagając odzyskać umiejętność normalnego funkcjonowania. Dzięki terapii, Pacjenci nabywają umiejętność radzenia sobie w stresowych sytuacjach i uczą się zmiany wzorca zachowań społecznych.

Leczenie uzależnienia od internetu

Prowadzona przeze mnie terapia uzależnienia od internetu adresowana jest również do osób uzależnionych od telefonu, komputera i innych mediów. Pomagam w powrocie do zdrowia i równowagi psychicznej osobom uzależnionym, ich rodzinom i bliskim. Specjalistyczne leczenie poprzedzone jest diagnozą umożliwiającą dobór odpowiedniej metody terapeutycznej.

 

Pracoholizm

Zakupoholizm

Psychoterapia młodzieży

Pomoc ofiarom przemocy domowej