Leczenie pracoholizmu

PracoholizmW mojej pracy terapeutycznej pomagam również Pacjentom zmagającym się z problemem pracoholizmu. W ramach leczenia pracoholizmu prowadzę działania psychoedukacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne. W toku terapii wspólnie z Pacjentem ustalam ilość i harmonogram spotkań, podczas których koncentrujemy się na nauce rozpoznawania i kontrolowania emocji oraz zmianie niewłaściwych przekonań na temat siebie i otoczenia. Cele terapii to w szczególności: uzyskanie przez Pacjenta zdolności do uniezależnienia poczucia własnej wartości od poziomu osiągnięć zawodowych oraz nauka kompetencji emocjonalnych i czerpania satysfakcji z pól innych niż praca. Pomyślnie przebyta terapia pracoholizmu pozwala na wypracowanie optymalnych wzorców pracy i życia prywatnego, co prowadzi do poprawy jakości życia we wszystkich jego obszarach.

Jakie są objawy pracoholizmu?

Wśród niepokojących symptomów świadczących o pracoholizmie wymienić można:

  • częste, nadmierne zaangażowanie w pracę,
  • brak zaangażowania w życie rodzinne i prywatne,
  • stawianie pracy na pierwszym miejscu,
  • zaprzestanie zwyczajowych aktywności i utrata innych zainteresowań (poza pracą),
  • nieumiejętność odpoczynku w czasie wolnym,
  • utrata kontroli nad ilością czasu i energii poświęcanych na pracę,
  • utrata zdolności realnej oceny swojej sytuacji.