Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieżyW ramach udzielanej przeze mnie pomocy psychologicznej prowadzę również psychoterapię młodzieży. Pracuję z młodzieżą w różnym wieku, zapewniając dostosowany do indywidualnych potrzeb zakres działań terapeutycznych. Moim Pacjentom oferuję specjalistyczną diagnozę oraz pomoc w leczeniu różnego typu zaburzeń m.in. o podłożu emocjonalnym i społecznym. Prowadzona przeze mnie psychoterapia młodzieży obejmuje również leczenie uzależnień, zaburzeń odżywiania i innego rodzaju zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. W toku terapii pomagam Pacjentom w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi, kryzysami tożsamości, budowaniu poczucia własnej wartości i samooceny. Kompleksowe wsparcie psychologiczne zapewniam również rodzinom moich Pacjentów.

Kiedy warto skorzystać z psychoterapii młodzieży?

Przesłanki do podjęcia terapii dla młodzieży to m.in.:

  • utrzymujący się obniżony nastrój,
  • utrata dotychczasowych zainteresowań,
  • niskie poczucie wartości,
  • zaburzenia somatyczne,
  • zachowania agresywne i autoagresywne,
  • używanie substancji psychoaktywnych,
  • problemy szkolne,
  • doświadczenie traumatycznego wydarzenia w życiu.